EcoPower- Projekt prezentowany na Pikniku Naukowym

W obliczu narastających wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi efektywnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi, nie możemy uniknąć poszukiwania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Mają one ogromny wpływ na rozwój gospodarczy, ale także przyczyniają do poprawy życia społeczeństwa, wpływając na zdrowie oraz komfort przebywania w czystym i niezanieczyszczonym środowisku.

Julia Kiełbasa z klasy 3P wraz z tegorocznym absolwentem naszej szkoły, Mateuszem Żelazko wymyślili innowacyjny projekt łączący wiele dziedzin nauki. Stworzyli specjalne modele AI przewidujące produkcję energii z odnawialnych źródeł na podstawie danych z wielu stacji meteorologicznych.

Opracowali również aplikację do monitorowania produkcji energii z OZE i zdalnego sterowania urządzeniami IoT. Rozwiązanie to łączy sieci neuronowe wraz z  urządzeniami coraz częściej pojawiającymi się w inteligentnych domach  – ze względu na potrzeby aktualnego rynku. Aplikacja webowa stosuje dwa protokoły komunikacyjne: WebSocket i MQTT aby połączyć kolejno frontend z backendem oraz backend bezpośrednio z urządzeniami Internetu Rzeczy. Korzystanie z takiej aplikacji może pomóc zredukować zużycie energii elektrycznej oraz ogólnych kosztów eksploatacji urządzeń.