Sprzątanie miasta Nowy Sącz przez uczniów

Uczniowie z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu zorganizowali akcję sprzątania miasta. Wspólnymi siłami uprzątnęli parki, ulice i chodniki, dbając o ekologię i czystość lokalnej społeczności.

Głównym celem akcji było propagowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otoczenie. Uczniowie chcieli również zintegrować się jako społeczność szkolna i pokazać innym mieszkańcom, że młodzi ludzie potrafią działać na rzecz swojego miasta.

Akcja sprzątania miasta Nowy Sącz przez uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych
była udanym przedsięwzięciem, które przyniosło wymierne efekty w postaci oczyszczenia
kluczowych obszarów miasta. Ponadto akcja przyczyniła się do wzrostu świadomości
ekologicznej wśród młodzieży i zachęciła społeczność lokalną do wspólnego dbania o
środowisko.