Lekcja Otwarta: Miejska Wyspa Ciepła

W dniu 22 marca 2024 roku, nasza szkoła miała przyjemność zorganizować wyjątkową lekcję otwartą, której tematem przewodnim była problematyka miejskiej wyspy ciepła.

Pierwsza część lekcji była poświęcona prezentacji projektu zespołu badawczego z klasy 2g. W skład zespołu wchodzili utalentowani uczniowie, którzy od pewnego czasu prowadzili badania nad jakością powietrza w naszym mieście i jego okolicach. Problem miejskiej wyspy ciepła, będący aktualnie jednym z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych, był tematem przewodnim ich projektu. Podczas prezentacji zespół zaprezentował zebrane dane, analizując wzorce temperatury, jakości powietrza oraz inne czynniki wpływające na powstawanie miejskiej wyspy ciepła. 

Po części prezentacyjnej nadszedł czas na nieco luźniejszą, ale równie edukacyjną zabawę. W drugiej części lekcji został zorganizowany teleturniej „Milionerzy” z pytaniami związanymi z tematyką prezentowaną przez zespół badawczy. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat miejskiej wyspy ciepła, jej skutków oraz sposobów przeciwdziałania.

Lekcja otwarta zorganizowana w naszej szkole była doskonałą okazją do zgłębienia tematu miejskiej wyspy ciepła oraz promowania świadomości ekologicznej wśród uczniów. Projekty badawcze, prezentacje i teleturniej „Milionerzy” stanowiły integralną część tego wydarzenia, które nie tylko bawiło, ale także inspirowało do działania na rzecz naszej planety.