W razie potrzeby proszę kontaktować się pod adresem email ekoturystyka@zsem.edu.pl