Projekt edukacyjny

TYDZIEŃ ZDROWIA W ELEKTRYKU – ŻYJ ZDROWO I AKTYWNIE

W dniu 26.02.2017 roku w naszej szkole odbył się ostatni dzień tygodnia zdrowia. Był to konkurs, w którym udział wzięli uczniowie klas pierwszych ZSEM. W konkursie z wielkim entuzjazmem prezentowały swoje dzieła 6-osobowe drużyny. Tematem przewodnim tego konkursu było hasło „Żyj zdrowo i aktywnie”. Młodzież przedstawiła temat w postaci prezentacji multimedialnych, plakatów i folderów informacyjnych, a wyróżnione grupy nagrały film przekonujący o zdrowym trybie życia.

Miejsce I zajęła klasa 1e technikum, która przeprowadziła wśród uczestników familiadę z nagrodami. Wystąpieniom przysłuchiwała się pani dyrektor Krystyna Remiasz. W jury zasiedli, pani Magdalena Czaja, pani Edyta Nowak i pani Anna Chronowska. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowy dyplom, a I miejsce i wyróżnienia nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców.


© 2017 - Piotr Sokołowski & Mariusz Kudłacz